ABB Elektroměry pro montáž na lištu DIN

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Modulární výrobky pro montáž na lištu DIN nabízí širokou řadufunkcí, které je možno začlenit do elektrických instalací a kteréznamenají velké přínosy pro uživatele. Elektroměry navržené promontáž na lištu DIN mají vysoké výkonnostní parametry, jsoubezpečné a dají se rychle instalovat. jsou dodávány v několikamodelech: nové elektroměry EQ C11, B21, A41 a A42 projednofázová měření, nové elektroměry C13, B23, B24, A43 a A44pro trojfázová měření.

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB Česká republika

Strana 2 z 40Poznámky redaktora
Zařízení vyžaduje jen velmi omeze- nou údržbu. Globální business Divize výrobků nízkého napětí podnikatelskou jednotkou globální působností, která vyrábí především zařízení nízkého napětí, které je pak prodáváno velkoobchodníkům, výrobcům původního zařízení (OEM) také systémoví integrátoři.Úvod Elektroměry pro montáž lištu DIN Modulární výrobky pro montáž lištu DIN nabízí širokou řadu funkcí, které možno začlenit elektrických instalací které znamenají velké přínosy pro uživatele. Elektroměry navržené pro montáž lištu DIN mají vysoké výkonnostní parametry, jsou bezpečné dají rychle instalovat. výrobkové úrovni mohou všechny tyto výrobky vzájemně spolupracovat. Pro vytvoření systémového řešení každý výrobek vybaven nástroji nutnými pro instalaci, provoz zachování jeho účinnosti celou dobu životnosti výrobku. Dokumentace kompaktní provedení výrobku usnadňuje více než kdykoli předtím začlenění našich výrobků systému zákazníka. jsou dodávány několika modelech: nové elektroměry C11, B21, A41 A42 pro jednofázová měření, nové elektroměry C13, B23, B24, A43 A44 pro trojfázová měření.abb. Výrobky nízkého napětí jsou podpořeny technickou dokumentací. Všechny tyto výrobky pomáhají zákazníkům ušetřit energii, zlepšit produktivitu zvýšit bezpečnost.com/lowvoltage . Široký výrobní program standardizovaných výrobků ABB komponent sestává „stavebních bloků“ systémových řešení obsahuje soubor funkcí, který umožní plynulou integraci těchto výrobků automati- začních informačních systémů. této divizi jsou dále vyráběny systémy KNX, které slouží integrují sebe automatizační systémy elektrických instalací budovách, větrací systémy, bezpečnostní datové komuni- kační sítě. bro- žury, katalogové listy, katalogy, výběrové listiny, certifikáty, výkresy a další informace přímo na: www. Výrobky ABB nízkého napětí Divize nízkého napětí (Low Voltage Division) vyrábí jističe NN, spínače, ovládače, vodičové připojovací příslušenství, skříně kabelové sys- témy určené pro ochranu osob, instalací elektronického vybavení před elektrickým přetížením. Zákazníci mohou všechnu dokumentaci našim výrobkům, tzn