ABB ELEKTROMĚRY Hlavní katalog 2013

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Modulární výrobky pro montáž na lištu DIN nabízí širokou škálu funkcí, které je možno integrovat do elektrických instalačních systémů a které přináší významné výhody pro uživatele. Elektroměry pro montáž na lištu DIN nabízí z konstrukčního hlediska vysokou úroveň výkonnostních parametrů, jsou bezpečné a dají se snadno instalovat. Elektroměry určené pro montáž na lištu DIN jsou dodávány v několika modelech: ODIN single, zcela nové elektroměry A41 a A42 pro měření spotřeby v jednofázové síti, elektroměry ODIN a zbrusu nové typy A43 a A44 pro trojfázové měření. Elektroměry jsou navrženy pro podružná i fakturační měření a jsou k dispozici v různých konfiguracích tak, aby vyhověly požadovaným aplikacím.

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 24 z 36Poznámky redaktora
Měřené veličiny Elektroměr C11 podporuje odečítání řady elektrických veličin, konkrétně: • Činný výkon • Proud • Napětí • Účiník (PF) Výstupy Elektroměr C11 obsahuje výstup, který možno použít jako pulzní nebo alarmový výstup. Elektroměr může pracovat širokém teplotním roz- sahu, což vytváří možnost instalovat jej na  nejrůznější místa. Komunikace Data z elektroměru C11 možno načítat přes pulzní výstup. Tento pulzní výstup tvořen polovodičovým relé, které generu- je pulzy přímo úměrně měřené energii. . Výstup možno použít pro řízení externího přístroje, např. Navigace v menu elektroměru provádí jednoduše tlačítkem pod displejem. Různé alarmy a jejich úrovně je možno snadno konfigurovat pomocí tlačítka. Přístroj velmi nízký příkon, méně než 0,8 VA (0,2 W). C11 montuje na  lištu DIN vhodný pro instalaci do distribučních rozváděčů a malých domovních rozvádě- čů. vybaven LCD zobrazovací jednotkou s velkými číselnými znaky na svislém řádku a malými znaky na vodorovném řád- ku dole. Schválení Elektroměr C11 typové schválení podle normy IEC a směr- nice MID.Elektroměry 2CMC480001C0201 Řada C Popis Elektroměr C11 dokonale kompaktní přístroj pro měření spotřeby elektrického proudu v jednofázové síti. Typové schválení odpovídá normám, které zahrnují všechny důležité technické aspekty přístroje, kam patří klimatické pod- mínky, elektromagnetická kompatibilita (EMC), elektrické a me- chanické požadavky a přesnost. C11 hodí pro řadu aplikací. MID směrnicí pro měřicí přístroje (Measuring Instruments Directive MID 2004/22/EC), vydanou Evropskou komi- sí. stykače nebo indiká- toru alarmů (připojen přes externí relé). Všeobecné vlastnosti C11 vysoce kompaktní elektroměr pro jednofázové aplika- ce