ABB ELEKTROMĚRY Hlavní katalog 2013

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Modulární výrobky pro montáž na lištu DIN nabízí širokou škálu funkcí, které je možno integrovat do elektrických instalačních systémů a které přináší významné výhody pro uživatele. Elektroměry pro montáž na lištu DIN nabízí z konstrukčního hlediska vysokou úroveň výkonnostních parametrů, jsou bezpečné a dají se snadno instalovat. Elektroměry určené pro montáž na lištu DIN jsou dodávány v několika modelech: ODIN single, zcela nové elektroměry A41 a A42 pro měření spotřeby v jednofázové síti, elektroměry ODIN a zbrusu nové typy A43 a A44 pro trojfázové měření. Elektroměry jsou navrženy pro podružná i fakturační měření a jsou k dispozici v různých konfiguracích tak, aby vyhověly požadovaným aplikacím.

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 2 z 36Poznámky redaktora
Globální podnikatelská jednotka Divize výrobků nízkého napětí (Low Voltage Products) pat- ří mezi celosvětové podnikatelské jednotky.5 0. Zaří- zení zde vyrobená mají jen malé nároky na servis. průřez vodiče závisí max.6 1.5 0.02 0.cz/nizkenapeti.2 0.3 0.3 0.14 VA Pozn.9 5.01 0.07 0.6 VA 5A 0.5 2. Na výrobkové úrovni zajištěno, všechny výrobky spolu dokonale spolupracují.03 0. Do  něj jsou za- komponovány funkce, které umožňují plynulé začlenění těchto prvků do automatizačních a informačních systémů, pracujících v reálném čase.09 0.35 VA 1A 1. Vlastnosti funkční řady Řada Řada A Platinum (platinová) Jalová energie Progresivní hodinové funkce (zatěžovací profily) Vyšší harmonické (THD) Konfigurovatelné vstupy/výstupy • • • • Gold (zlatá) Základní hodinové funkce • Silver (stříbrná) Třída přesnosti 0,5 elektroměrů připojených přes transformátory proudu/napětí (CT/VT) Tarify Pevné vstupy/výstupy (I/O) Registr možností resetu • • • • Bronze (bronzová) Odebíraná/dodávaná (import/export) energie • Steel (ocelová) Činná energie Třída 1 Pulzní výstup/alarm • • • • • • Četnost pulzů při různých zátěžích Přímo připojené elektroměry (Imp/KWh) Elektroměry připojené přes měřicí transformátor (Imp/kWh) registrace na primární straně Max výkon - 0.23 VA 1A 2. Široký výrob- kový program standardizovaných výrobků komponent ABB tvoří „stavební bloky“ pro systémová řešení.5 0. zdánlivém výkonu transformátoru Max. Elektroměry určené pro montáž na lištu DIN jsou dodávány v několika modelech: ODINsingle, zcela nové elektroměry A41 a A42 pro měření spotřeby v jednofázové síti, elektro- měry ODIN zbrusu nové typy A43 A44 pro trojfázové měření.5 10 5A 1.5 MW 100 100 350 kW 500 500 kW 640 640 kW 1000 1000 kW 5000 kW Délka připojovacího kabelu Tato tabulka platí pro měděné vodiče Transformátor sekundární strana Průřez vodiče mm2 Dvojitý kabel/vodič (m) 0.4 0. Výrobky jsou doplněny technickou dokumentací, která spo- lu s kompaktním provedením přístroje usnadňuje jeho začleně- ní do uživatelského systému. .6 1.1 2. Elektroměry pro montáž na lištu DIN nabízí z  konstrukčního hlediska vysokou úroveň výkonnostních parametrů, jsou bezpečné a dají snadno instalovat.01 3500 MW - 0. Elektroměry jsou navrženy pro podružná fakturační měře- ní a jsou k dispozici v různých konfiguracích tak, aby vyho- věly požadovaným aplikacím.12 0.01 0. vstupním výkonu transformátoru.3 VA 5A 0. Naši zákazníci mohou najít všech- nu příslušnou dokumentaci, tedy prospekty, katalogy, výběrové tabulky, osvědčení, výkresy další informace na  internetové adrese: www.: Délka kabelu závisí max.04 0.18 0.9 1.8 3.1 0.01 0.04 0.Elektroměry 2CMC480001C0201 Úvod Elektroměry pro montáž lištu DIN Modulární výrobky pro montáž na lištu DIN nabízí širokou škálu funkcí, které možno integrovat do  elektrických instalačních systémů které přináší významné výhody pro uživatele.8 VA 5A 2.5 2.abb.1 350 MW - MW 10 3.06 0. Vyrábí především zařízení nízkého napětí, prodávaná velkoprodejcům, výrobcům strojů zařízení (OEM) a také systémovým integrátorům.6 VA 1A 0. Pro vytvoření systémového řešení každý výrobek vybaven nástroji potřebnými pro instalaci, provoz a účinnou údržbu ta- kového výrobku po celou dobu jeho životnosti.5 0