ABB ELEKTROMĚRY Hlavní katalog 2013

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Modulární výrobky pro montáž na lištu DIN nabízí širokou škálu funkcí, které je možno integrovat do elektrických instalačních systémů a které přináší významné výhody pro uživatele. Elektroměry pro montáž na lištu DIN nabízí z konstrukčního hlediska vysokou úroveň výkonnostních parametrů, jsou bezpečné a dají se snadno instalovat. Elektroměry určené pro montáž na lištu DIN jsou dodávány v několika modelech: ODIN single, zcela nové elektroměry A41 a A42 pro měření spotřeby v jednofázové síti, elektroměry ODIN a zbrusu nové typy A43 a A44 pro trojfázové měření. Elektroměry jsou navrženy pro podružná i fakturační měření a jsou k dispozici v různých konfiguracích tak, aby vyhověly požadovaným aplikacím.

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 18 z 36Poznámky redaktora
Řada ODIN také připravena pro instalaci na přípojnici. Ty- pové schválení podle MID a ověření povinné pro elektroměry použité pro fakturační účely v EU a zemích EEA (evropského hospodářského prostoru). Velká zobrazovací jednotka na bázi LCD, znaky výš- ky 6 mm a symboly zátěže, napětí a dalších veličin umožňuje dobrou vizuální kontrolu. Na pulzním výstupu jsou přítomny pulzy přímo úměrné měřené energii. Na LCD displeji zobrazuje indikátor zatížení a  indikátor napětí, které slouží pro snadné ověření instalace.Elektroměry 2CMC480001C0201 Řada ODIN Popis Řada elektroměrů ODIN přestavuje řadu základních elek- troměrů pro instalaci do jednofázových nebo trojfázových (4-vodičových) napájecích sítí. Všechny připojovací svorky jsou jasně označeny. Instalace Elektroměry ODIN velmi snadno instalují. . Na přední straně jsou tyto elektroměry vybaveny LED indikátorem, který bliká přímo úměrně velikosti měřené energie. Konfigurace Přímo připojované elektroměry nevyžadují žádnou konfigura- ci. Adaptéry SCA jsou nabízeny v provedení pro sběrnice M-Bus, RS-232, Ethernet, GSM/GPRS a KNX. Elektroměry jsou vybaveny infračerveným portem pro komunikaci s exter- ním sériovým komunikačním adaptérem (Serial Communication Adapter SCA). Vlastní příkon elektroměru nízký, méně než 1 na fázi. případě, že elektroměr instalován v plombovatelném pouzdru pro mon- táž na  lištu DIN, nebo je-li nasazen kryt, toto konfigurační tlačítko zaplombováno. Nevyžadují žádnou kon- figuraci (kromě nastavení převodu transformátoru typu OD 4110), což z nich činí velmi vhodný přístroj do všech aplikací. domovních rozváděčů. Zkratkou MID se označuje směrnice pro měřicí přístroje (Measuring Instru- ments Directive 2004/22/EC), vydaná Evropskou komisí. Vlastnosti všeobecně Řada elektroměrů ODIN velmi příznivé manipulační vlast- nosti. Tyto elektroměry jsou určeny pro měření činné energie. Schválení Elektroměry řady ODIN mají typové schválení podle IEC a mají typové schválení i ověření podle směrnice MID. Tento krok provedeme snadno tla- čítkem, kterým vybereme příslušné nastavení. Komunikace Data elektroměrů řady ODIN možno načítat přes pulzní výstup nebo sériovou komunikační linku. Trojfázové elektro- měry obsahují na přední straně instalační diagram, který velmi pomáhá usnadnit instalaci. Elektroměry připojované přes měřicí transformátor vyžadují pouze nastavení převodu. Elektroměry jsou namontovány na  lištu DIN jsou vhod- né pro instalaci do distribučních rozváděčů a malých roz- vodnic, např