ABB ELEKTROMĚRY Hlavní katalog 2013

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Modulární výrobky pro montáž na lištu DIN nabízí širokou škálu funkcí, které je možno integrovat do elektrických instalačních systémů a které přináší významné výhody pro uživatele. Elektroměry pro montáž na lištu DIN nabízí z konstrukčního hlediska vysokou úroveň výkonnostních parametrů, jsou bezpečné a dají se snadno instalovat. Elektroměry určené pro montáž na lištu DIN jsou dodávány v několika modelech: ODIN single, zcela nové elektroměry A41 a A42 pro měření spotřeby v jednofázové síti, elektroměry ODIN a zbrusu nové typy A43 a A44 pro trojfázové měření. Elektroměry jsou navrženy pro podružná i fakturační měření a jsou k dispozici v různých konfiguracích tak, aby vyhověly požadovaným aplikacím.

Vydal: ABB s.r.o, ELSYNN Autor: ABB ELSYnn

Strana 18 z 36Poznámky redaktora
Vlastnosti všeobecně Řada elektroměrů ODIN velmi příznivé manipulační vlast- nosti. Na přední straně jsou tyto elektroměry vybaveny LED indikátorem, který bliká přímo úměrně velikosti měřené energie. Elektroměry připojované přes měřicí transformátor vyžadují pouze nastavení převodu. Komunikace Data elektroměrů řady ODIN možno načítat přes pulzní výstup nebo sériovou komunikační linku. Vlastní příkon elektroměru nízký, méně než 1 na fázi. Adaptéry SCA jsou nabízeny v provedení pro sběrnice M-Bus, RS-232, Ethernet, GSM/GPRS a KNX. Instalace Elektroměry ODIN velmi snadno instalují. Schválení Elektroměry řady ODIN mají typové schválení podle IEC a mají typové schválení i ověření podle směrnice MID. Velká zobrazovací jednotka na bázi LCD, znaky výš- ky 6 mm a symboly zátěže, napětí a dalších veličin umožňuje dobrou vizuální kontrolu. Elektroměry jsou namontovány na  lištu DIN jsou vhod- né pro instalaci do distribučních rozváděčů a malých roz- vodnic, např. Tento krok provedeme snadno tla- čítkem, kterým vybereme příslušné nastavení. . Ty- pové schválení podle MID a ověření povinné pro elektroměry použité pro fakturační účely v EU a zemích EEA (evropského hospodářského prostoru). Na pulzním výstupu jsou přítomny pulzy přímo úměrné měřené energii. Nevyžadují žádnou kon- figuraci (kromě nastavení převodu transformátoru typu OD 4110), což z nich činí velmi vhodný přístroj do všech aplikací. Konfigurace Přímo připojované elektroměry nevyžadují žádnou konfigura- ci. Elektroměry jsou vybaveny infračerveným portem pro komunikaci s exter- ním sériovým komunikačním adaptérem (Serial Communication Adapter SCA). Trojfázové elektro- měry obsahují na přední straně instalační diagram, který velmi pomáhá usnadnit instalaci.Elektroměry 2CMC480001C0201 Řada ODIN Popis Řada elektroměrů ODIN přestavuje řadu základních elek- troměrů pro instalaci do jednofázových nebo trojfázových (4-vodičových) napájecích sítí. Zkratkou MID se označuje směrnice pro měřicí přístroje (Measuring Instru- ments Directive 2004/22/EC), vydaná Evropskou komisí. Řada ODIN také připravena pro instalaci na přípojnici. Tyto elektroměry jsou určeny pro měření činné energie. Všechny připojovací svorky jsou jasně označeny. domovních rozváděčů. případě, že elektroměr instalován v plombovatelném pouzdru pro mon- táž na  lištu DIN, nebo je-li nasazen kryt, toto konfigurační tlačítko zaplombováno. Na LCD displeji zobrazuje indikátor zatížení a  indikátor napětí, které slouží pro snadné ověření instalace