Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb 23/2008

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Zákon, vyhláška  | Tento dokument chci!

Tato vyhláška stanoví technické podmínky požární ochrany pro navrhování, provádění a užívání stavby. Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98//34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti,ve znění směrnice 98/48/ES ...


Jak získat tento dokument?