MMEM - Částice - Modelování elektromagnetických polí Pomůcka pro (počítačová cvičení)

Dostupnost: A P C B | Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

Animace pohybu částic v elektrostatickém poli. Modelujte elektrostatické pole v prostoru vzduchového deskového kondenzátoru, který je připojen na potenciál 10V. Vzdálenost elektrod je 1 cm, rozměry elektrod 2x1 cm. Zobrazte trajektorie a animujte pohyb částic v elektrostatickém poli kondenzátoru. Základní hmotnost a náboj částic volte jednotkové, počáteční rychlost volte ve směru některé souřadnicové osy. Matematický model je shodný se zadáním 1.


Jak získat tento dokument?