Bezdotykový indikátor vysokého napetí HSA 205

| Kategorie: Návody k obsluze  | Tento dokument chci!

... pro střídavá napětí 1 … 420kV. Návod k použití ...

Vydal: DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha

Strana 8 z 9Poznámky redaktora
. Stručný návod použití 11.č.07 Id. rozvodna .2 Přístroj zapněte nastavte rozsah měření podle jmenovitého napětí prověřovaného elektrického zařízení.3 Nasaďte průhledný kryt.DS1607/CZ/05. 11.5 Při měření namiřte měřicí hlavici prověřované zařízení (obr. 6) 11.4 Při zjišťování stavu napětí dovoleno držet přístroj pouze rukojeť, tj. kV např. rozvodna ≥110 kV obr. 11.1 Vyjměte indikátor ochranného přepravního obalu. 11. str. pod omezovacím nákružkem. 053473 11. 2) . 8 např. 11.6 Přiblíží-liseměřicíhlavicekzařízenípodnapětím,objevísevarovnýpřerušovanýsvětelnýapronikavýakustickýsignál „Pozor napětí!“.. Při dalším přiblížení zařízení zvýší frekvence signálu. Příklad použití indikátoru vysokého napětí HSA 205 bezpečný odstup uveden tab. nadzemní vedení vodič stožár např