Bezdotykový indikátor vysokého napetí HSA 205

| Kategorie: Návody k obsluze  | Tento dokument chci!

... pro střídavá napětí 1 … 420kV. Návod k použití ...

Vydal: DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha

Strana 8 z 9Poznámky redaktora
3 Nasaďte průhledný kryt. str. Při dalším přiblížení zařízení zvýší frekvence signálu.DS1607/CZ/05. 8 např. 6) 11.1 Vyjměte indikátor ochranného přepravního obalu. 053473 11.4 Při zjišťování stavu napětí dovoleno držet přístroj pouze rukojeť, tj.č. 11.6 Přiblíží-liseměřicíhlavicekzařízenípodnapětím,objevísevarovnýpřerušovanýsvětelnýapronikavýakustickýsignál „Pozor napětí!“. nadzemní vedení vodič stožár např. kV např. rozvodna ..2 Přístroj zapněte nastavte rozsah měření podle jmenovitého napětí prověřovaného elektrického zařízení. Příklad použití indikátoru vysokého napětí HSA 205 bezpečný odstup uveden tab.07 Id. pod omezovacím nákružkem. 2) . rozvodna ≥110 kV obr. 11. 11. Stručný návod použití 11. 11.5 Při měření namiřte měřicí hlavici prověřované zařízení (obr.